Ceník

Položka cena bez DPH  včetně DPH
Základní sazba za veškeré práce konané ve prospěch zákazníka (odborné, administrativní, poradenské) hod. 480,- 580,-
Práce technika – výp. technika, tiskárny, monitory, tv hod. 480,- 580,-
Práce technika – laboratorní a průmyslová technika hod. 700,- 850,-
Práce technika – mimo dílnu, externí hod. 700,- 850,-
Práce technika – zařízení s hodnotou nad 30 000 Kč hod. 700,- 850,-
Diagnostika opravy, rozpočet, PC, monitory, tiskárny ks 0/300,- 0/363,-
Vyjma specifických případů je diagnostika zdarma – více viz Jak opravujeme.
Slevy a příplatky
Expresní zakázka do 24 hodin – příplatek % +50
Smluvní servis % -20
Dopravné (paušál po Praze, po blízkém okolí levněji) ks 280,- 339,-
Poradenství pro stálé klienty zdarma, ostatní hod. 300,- 363,-
Vyřazovací protokol, doklad o likvidaci ks 100,- 121,-
Dopravné (bez času technika) km 9,- 11,-

Když zákazník chce znát cenu předem

Cena za opravu by měla být úměrná materiálovým nákladům a času technika stráveného na opravě, resp. veškerého času stráveného ve prospěch zákazníka. Ten často požaduje znát celkovou cenu zakázky před zahájením opravy samotné, hlavně proto, aby při výdeji nebyl zaskočen cenou vyšší, než byl ochoten investovat. Způsob výpočtu ceny zakázky jako součet ceny materiálu a práce je celkem bez problémů použitelný v autoservisu, kdy je jasné, kolik blatník stojí a kolik času bude na jeho výměnu technik asi potřebovat.

V našem oboru je situace jiná. Až na výjimky zpravidla totiž není jasné, kde je závada a kolik času bude třeba na její zjištění. Hledání drobné vadné součástky může zabrat mnoho hodin práce (nebo může po mnoha hodinách skončit nezdarem) přičemž samotná oprava, tedy ten okamžik, kdy se zařízení opět stane funkčním, trvá třeba jen pár sekund. Těžištěm naší práce je právě to nalezení problému. Současný stav na poli servisu elektroniky je takový, že žádná skutečná podpora od výrobce (např. schemata, dodávky náhr. dílů, interní software apod.) téměř neexistuje. Autorizované zastupotechny jsou spíše motivovány k prodeji nových věcí a většina náhradních dílů přes ně objednaných má takové ceny, aby spolehlivě odradily zákazníka od koupě. Čest několika málo výjimkám.

Je zřejmé, že nedokážeme zákazníkovi sdělit cenu předem, když nevíme, kolik času na její odstranění budeme potřebovat. V okamžiku, kdy je problém nalezen, zařízení je plně funkční a jsme tedy schopni celkovou cenu zákazníkovi sdělit, je ale oprava již provedena a čas vynaložen. Pokud bychom se teprve teď zákazníka dotazovali, zdali s cenou souhlasí a on odmítl, veškerá naše snaha by vyzněla nazmar.

Proto u nás pracujeme na základě cenového limitu. To je částka, kterou si při příjmu zakázky určí zákazník a kterou bez jeho souhlasu nepřekročíme. Pokud je nutné ji překročit, pak zpravidla kvůli zjištěné potřebě nějakých dražších dílů a v tom případě další postup se zákazníkem konzultujeme. Ukáže-li se oprava jako nerentabilní, zákazník obvykle neplatí nic (výjimky najdete v odstavci Jak opravujeme). V našem servisu se Vám tedy nemůže stát, že byste byli výší ceny za zakázku zaskočeni. Nežádejte nás o cenu předem, ale určete při zadání zakázky nepřekročitelný cenový limit.

Běžně používané limitní ceny oprav najdete na našich stránkách přímo u daného typu zařízení (notebooky, displeje, projektory….) U zařízení silně speciálních – většina průmyslové elektroniky – řešíme odhadem cenu již při příjmu.

© Na tento web se vztahuje Copyright.   Doporučujeme webhosting ToJeOno.cz   Nová česká moderní a alternativní encyklopedie Wikina.