Jak opravujeme

Opravy přijímáme v našem servisním středisku ZDE, osobně, poštou nebo kurýrní službou. Pracujeme výhradně dílensky, mimo dílnu pracujeme jen zcela výjimečně. Nejezdíme a svoz zakázek nezajišťujeme. Běžně máme otevřeno v pracovní dny Po – Pá. Servisní zásahy a práce mimo pracovní dobu jsou předmětem dohody. Podrobné servisní a obchodní podmínky najdete ZDE.

Filosofie servisu

Filosofie servisu v naší firmě spočívá především v důkladné znalosti elektroniky, obvodových řešení, použitých technologií a letité praxi. Pokud máme jasnou představu, jak zařízení pracuje, je hledání závad kauzální, a nikoliv chaotické výměny součástek nebo celých subsystémů s očekáváním zázraku. Nejsme zainteresováni na prodeji náhradních dílů s vysokou marží, které již od výrobce přichází značně předraženy. Současný stav na poli servisu elektroniky je takový, že žádná skutečná podpora od výrobce (např. schemata, dodávky náhr. dílů, interní software apod.) téměř neexistuje. Autorizované zastupotechny jsou spíše motivovány k prodeji nových věcí a většina náhradních dílů přes ně objednaných má takové ceny, aby spolehlivě odradily zákazníka od koupě, čest několika málo výjimkám. Vzhledem k našim dodavatelům na dálném východě umíme obstarat i díly značně exotické, a za rozumnou cenu.

Jak probíhá oprava

Digitální osciloskop Tektronix

Digitální osciloskop Tektronix

Při příjmu zakázky se zákazníkem sepíšeme příjemku, oboustranně podepsaný doklad o tom, že zařízení bylo do opravy přijato. Jejím podpisem je fakticky uzavřena smlouva o dílo. Vyžadujeme jméno zákazníka, mobilní telefonní číslo a mail, u zakázek dodaných přepravcem samozřejmě i poštovní adresu. Výdejka je doklad sepsaný při výdeji z opravy, a slouží m.j. jako doklad o záruce na provedené práce. Dlouhodobý  průměr, než se zakázka dostane na pracovní stůl, je setrvale 3-4 týdny, převis zakázek je obrovský. Jestli se ukáže potřeba zvláštního náhradního dílu (např. objednané součástky ze vzdáleného zahraničí), může se tato doba protáhnout, o tom zákazníka vždy informujeme. V okamžiku ukončení opravy je zákazník informován sms zprávou, kterou automaticky generuje náš systém, samozřejmě jen tehdy, pokud zadal při příjmu své telefonní číslo v mobilní síti. Stav opravy lze sledovat na naší úvodní stránce zadáním čísla zakázky a jména předávajícího. V současnosti komunikujeme již jen elektronicky (telefon, sms, mail), pokud ve vaší zásilce není uveden žádný elektronický kontakt, nedostanete o zakázce žádnou informaci – dopisy nepíšeme a neposíláme.

Když zákazník chce znát cenu předem

Cena za opravu by měla být úměrná materiálovým nákladům a času technika stráveného na opravě, resp. veškerého času stráveného ve prospěch zákazníka. Ten často požaduje znát celkovou cenu zakázky před zahájením opravy samotné, hlavně proto, aby při výdeji nebyl zaskočen cenou vyšší, než byl ochoten investovat. Způsob výpočtu ceny zakázky jako součet ceny materiálu a práce je celkem bez problémů použitelný v autoservisu, kdy je jasné, kolik blatník stojí a kolik času bude na jeho výměnu technik asi potřebovat.

V našem oboru je situace jiná. Až na výjimky zpravidla totiž není jasné, kde je závada a kolik času bude třeba na její zjištění. Hledání drobné vadné součástky může zabrat mnoho hodin práce (nebo může po mnoha hodinách skončit nezdarem) přičemž samotná oprava, tedy ten okamžik, kdy se zařízení opět stane funkčním, trvá třeba jen pár sekund. Těžištěm naší práce je právě to nalezení problému.

Je zřejmé, že nedokážeme zákazníkovi sdělit cenu předem, když nevíme, kolik času na její odstranění budeme potřebovat. V okamžiku, kdy je problém nalezen, zařízení je plně funkční a jsme tedy schopni celkovou cenu zákazníkovi sdělit, je ale oprava již provedena a čas vynaložen. Pokud bychom se teprve teď zákazníka dotazovali, zdali s cenou souhlasí a on odmítl, veškerá naše snaha by vyzněla nazmar.

Proto u nás pracujeme na základě cenového limitu

To je částka, kterou si při příjmu zakázky určí zákazník a kterou bez jeho souhlasu nepřekročíme. Pokud je nutné ji překročit, pak zpravidla kvůli zjištěné potřebě nějakých dražších dílů a v tom případě další postup se zákazníkem konzultujeme. Ukáže-li se oprava jako nerentabilní, zákazník obvykle neplatí nic. Ale jestliže nutná doba práce na zjištění problému přesáhne hodinu, zařízení je silně specifické, jsou vynaloženy další náklady či se jedná o zakázku v expresním režimu, účtujeme cenu práce vždy bez ohledu na výsledek opravy, obvykle v minimální výši 300.- Kč. Ve složitějších případech o její výši rozhoduje technik firmy. Stalo se pravidlem, že naším servisem prochází stále více zařízení, které již prošly rukama nejednoho „technika“ a naděje na jejich opravení je prakticky nulová. Také to jsou zařízení zcela zjevně poskládaná z vadných dílů. V těchto případech také diagnostika zdarma není. V našem servisu se Vám tedy nemůže stát, že byste byli výší ceny za zakázku zaskočeni.

Nežádejte nás o cenu předem, ale určete při zadání zakázky nepřekročitelný cenový limit

Běžně používané limitní ceny oprav najdete na našich stránkách přímo u daného typu zařízení (notebooky, displeje, projektory….) U zařízení silně speciálních – většina průmyslové elektroniky – řešíme odhadem cenu již při příjmu.

Pokud zákazník nestanoví limitní cenu opravy, stanovíme cenu opravy podle nákladů a pracnosti opravy, což může být více, než je pro něj přijatelné. 

Náhradní díly nedodáváme

Vzhledem k naší šíři záběru nemáme žádné katalogy či soubory s objednacími čísly pro tísíce různých přístrojů, a potřebné díly sháníme většinou u zahraničních dodavatelů ke každé jednotlivé zakázce. Obstarání vhodných náhradních dílů je nedílnou součástí práce na zakázce, a často tou obtížnější a časově náročnější. Jednání s dodavateli o případných alternativách řešení opravy, dopravné, clo, převody peněz, spousta kancelářské práce – to vše je v cenách našich oprav zahrnuto. Často zákazník nemá úplnou jistotu, zda  je vadný ten či onen díl, a pak se dostáváme do těžko řešitelných komplikovaných situací. Navíc, dodávky jakýchkoliv dílů jsou obchodní, nikoli servisní činností, a jsou tedy jinak zdaněny. Takže někdy celá oprava spojená s výměnou dílu vyjde cenově stejně, jako samotný díl.

© Na tento web se vztahuje Copyright.   Doporučujeme webhosting ToJeOno.cz   Nová česká moderní a alternativní encyklopedie Wikina.