Jak opravujeme

Opravy přijímáme v našem servisním středisku ZDE, osobně, poštou nebo kurýrní službou. Na odvozu zakázek je samozřejmě možné se domluvit, avšak těžiště naší práce tvoří dílenské opravy. Běžně máme otevřeno v pracovní dny. Servisní zásahy a práce mimo pracovní dobu jsou předmětem dohody.

Jak probíhá oprava

Digitální osciloskop Tektronix

Digitální osciloskop Tektronix

Při příjmu zakázky se zákazíkem sepíšeme příjemku, oboustranně podepsaný doklad o tom, že zařízení bylo do opravy přijato. Jejím podpisem je fakticky uzavřena smlouva o dílo. Výdejka je obdobný doklad sepsaný při výdeji z opravy, a slouží m.j. jako doklad o záruce na provedené práce. Při přijetí zakázky na provozovně je se zákazníkem konzultována přibližná cena opravy, pokud je jasné, v čem je problém. V opačném případě zákazník stanovuje svůj cenový limit (strop), po zjištění nutných nákladů a ověření dostupnosti náhradních dílů ho v případě přesáhnutí limitu kontaktujeme a individuálně řešíme. Pokud nelze nalézt cenově přijatelné řešení, zákazník obvykle neplatí nic, ani diagnostiku. Nikdy se u nás nestává, aby byl zákazník zaskočen nutností platit vysokou cenu opravy, aniž by s ní předem nevyjádřil souhlas. Doba opravy je obvykle 2 – 3 dny, pokud se nečeká na zvláštní náhradní díl (např. objednané součástky ze vzdáleného zahraničí), i o tom zákazníka vždy informujeme.

Filosofie servisu

Filosofie servisu v naší firmě spočívá především v důkladné znalosti elektroniky, obvodových řešení, použitých technologií a letité praxi. Pokud máme jasmou představu, jak zařízení pracuje, je hledání závad kauzální, a nikoliv chaotické výměny součástek nebo celých subsystémů s očekáváním zázraku. Nejsme zainteresováni na prodeji náhradních dílů s vysokou marží, které již od výrobce přichází značně předraženy. Vzhledem k našim dodavatelům na dálném východě umíme obstarat i díly značně exotické, a za rozumnou cenu.

Diagnostika je obvykle zdarma

Diagnostika opravy je zjištění, co je v zařízení špatné či vadné, na jejíž základě se určuje cena opravy. Z velké části případů je to hlavní část odborné práce technika, nalezení vadné součástky zabere jistě více času, než její samotná výměna. Při běžných rutinních opravách je diagnostika součástí ceny opravy a je zdarma. Pokud zákazník s navrženou cenou nesouhlasí, zařízení opravovat nebudeme, náklady diagostiky jdou k naší tíži a zákazník neplatí nic. Zákazníka seznámíme s problémem jen do té hloubky, aby z našich zkušeností či práce na zjištění závady nemohl profitovat někdo jiný.

Jestliže nutná doba práce na zjištění problému přesáhne hodinu, zařízení je silně specifické, jsou vynaloženy další náklady či se jedná o zakázku v expresním režimu, účtujeme cenu práce vždy bez ohledu na výsledek opravy, obvykle v minimální výši 300.- Kč. Ve složitějších případech o její výši rozhoduje technik firmy. Stalo se pravidlem, že naším servisem prochází stále více zařízení, které již prošly rukama nejednoho „technika“ a naděje na jejich opravení je prakticky nulová. Také to jsou zařízení zcela zjevně poskládaná z vadných dílů. V těchto případech také diagnostika zdarma není.

© Na tento web se vztahuje Copyright.   Doporučujeme webhosting ToJeOno.cz   Nová česká moderní a alternativní encyklopedie Wikina.